Voorwaarden

button_geqybyygmgy

Condities en leveringsvoorwaarden

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Christmas4you2. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Christmas4you2.

Zowel Christmas4you2 als de klant erkennen digitale communicatie (lees: internet en/of e-mail) en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie digitaal is.